Mötesordförande Iréne Lejegren och sekreterare Kerstin Pedro