ÖLIS avgående ordförande Kjell Sunesson och avgående adj. ledamot 
Laila Sunesson hedrades med blommor och diplomerades till hedersledamöter