Lång kö till anmälan om närvaro på årsmötet. Lottförsäljning av Kjell Sunesson