Fina priser från fem lotterier lämnas ut av Ölis funktionärer. På scen koordinatorn Sven-Arne Ahlberg