Ölis vice ordförande Reignar Johansson
hälsar välkommen till årsmötet