Mötessekreterare Kerstin Pedro och mötesordförande Irén Lejegren avtackas