Kjell Wahman avtackas av Jan Andersson
för två års bra arbete i styrelsen