"Lillis" betraktar Sven-Arne Ahlbergs avtackning av Magnus Jernemyr