Sven-Arne Ahlberg avtackar populäre Leif "Loket" Olsson