Anmälan och avprickning vid entrén. Ölis funktionärer Bosse Ericson, Claes Pedro och Håkan Aldevik sköter inpasseringen