Idrottsvänner i samspråk kring kaffe och smörgås innan föredraget med Hasse Backe