Ölis Ordförande Kjell Sunesson ger berömmande ord och avtackar Hasse Backe