Jan Karlsson prickas av på listan av Ölis funktionär Sten Berglund