Anders Edh, Tomas Andersson samt Håkan Bågenvik runt kaffebordet