Föredragshållare Agne Jälevik, idrottsjournalist på SR/SVT,
iklädd den röda kavajen från Sportspegeln.