Agne efter förtjänstfullt framträdande på Ölis Höstmöte