Samling över en landgång och kaffe. Roffe Hallgren vinkar till fotografen