I väntan på Anders Adamsons föredrag om cykelsporten