Jens Lind, utmärkt föredragshållare, fångade ÖLIS medlemmar med
intressanta och trivsamma berättelser kring programmet Stopptid från SVT