Publiken trivdes och många skratt lockade Jens Lind fram