Museiutskottets ordförande Reignar Johansson trivdes under kvällen
och applåderade Peter Flacks underhållning