Gösta Karlsson, Malin Gillman och Adam Gillman framför TV-monitorn med över ca 600 idrottsfilmer