Från vänster Ölis funktionärer: Sten Berglund, Lasse Segelberg, Anki Olsson, Claes Pedro, Kerstin Pedro, NN