Från vänster Ölis medlemmar Lasse Hellstrand, Torsten Bergsten, Gösta Carlsson i samtal med Ölis ordförande Jan Andersson