Ölis funktionärer från vänster:
Magnus Enhörning, Kjell Wahman, Lasse Segelberg