Vid bordet från vänster: Ölis medlemmar Anders Eriksson och Hans-Olof Nykvist.
Bakom Anders Eriksson, iförd glasögon och halsduk, sitter Kjell Ihrstedt