I regnväder vid Stig H Johansson travanläggning i Stora Alby