Stig H Johansson överlämnar boken Mitt Spår som gåva till biblioteksansvarig Anders Stenberg