Olle Larsson tackar för sig på slottstrappan
med ÖLIS keps på huvudet