Bengt Säll, sekreterare i Skövde Idrottshistoriska Sällskap, 
hälsar välkommen till Hotell Billingehus