Peter Fröjdfeldt, nationell elit- och internationell domare, kåserar här om sina erfarenheter