Våra värdar, idrottscheferna Peter Fröjdfeldt och Gullik Nyström tackas för det utomordentliga fina värdskapet av Sven-Arne Ahlberg