Hela resegruppen samlad framför Lindbergsbussen (med ÖSK-emblem!) och entrén till Munktellmuséet