Travbanechefen på Axevalla, Benny Ternemar och f.d. sportchefen på Örebrotravet, Håkan "Lillis" Olsson