Sven Arne Ahlberg avtackar Mr. Polo och hans assistent brodern Lars-Ingmar
med bok och tröjor för en annorlunda fredag med spänning och magi