Sven-Arne hälsar morgonpigga Ölis-medlemmar välkomna till dagens träff med Arvid Taaler