Håkan samlade en stor skara intresserade Ölis medlemmar