Domare: Göran Gunnarsson, Programledare: Lars-Åke Stenström