Lag Ego Boys från vänster: Gunnar Bäckman, Rolf Andersson, Oscar Jacobson