Lag Sydnärke United från vänster: Sören Pettersson, Börje Nordin, Ingvar Öhrn