Lag Kometerna från vänster: Lars Gunnar Krantz, Börje Ericzon, Christer Uddling