Holms Lakejer från vänster: Lars Holm, Bo Karlsson, Torbjörn Nyborg