Ordförande i Örebro läns idrottsförbund Raul Björk
intervjuas av moderator Dixie Eriksson