Örebro kommunstyrelses ordförande
Lena Baastad ska snart intervjuas