Fika efter träff med Na-journalisten Anders Erkman som förberedde kommande artikel i tidningen om
de två kulturhistoriska fenomenen -  Kents Gubbar och Ingmarscupen.
 

 

Från vänster: Lasse Segelberg (som fixat till skärmarna med bilder ihop med Gunnar Hagsten), Sven-Arne Ahlberg (delvis skymd), Gunnar Hagsten, Kjell Sunesson, Per-Olov Johansson (som försett ÖLIS med foton från Ingmarscupen), Kenneth Johansson (journalist som skriver i Idrottsarvet), Lars-Ingmar Johansson (tvillingbror till Per-Olov, söner till Ingmar Johanssona grundare av Ingmarscupen). På Lars-Ingmars vänstra sida sitter Ulf Andersson (aktiv i Kents Gubbars uppvisningstrupp), framför Ulf, Rolf L Lundin 

Foto: Anders Stenberg (initiativtagare till sammanställningen om Kents Gubbar, aktiv i uppvisningstruppen)