Diplomutdelning till från vänster: Kjell Stockhaus, klubbkamrat till Nora-Anna Larsson, Lena-Marie Hagman med make Tommy,
Tommy Peterson, bror till Ronnie Peterson, Bengt-Åke Gustafsson, Stig Blomquist med fru Åsa Ahlgren-Blomqvist,
Orvar Bergmarks familj Marie, Ulla och Eva Bergmark, Agneta Andersson, Rune Åhrlings dotter Marie Åhrling-Nykvist