Lunch på slottet, innan invigningen, för legendarer, jury och speciellt inbjudna